واکنش افخم به ادعای فرود هواپیمای امریکایی در تهران/

هواپیما در اجاره غنا بوده است/ هیچ یک از خدمه امریکایی نبودند

هواپیمای آمریکایی, فرودگاه مهرآباد

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص فرود يك فروند هواپيماي متعلق به امريكا در فرودگاه مهرآباد تهران گفت: این هواپیما حامل یک هیات عالیرتبه از کشور آفریقایی غنا بوده است و بر اساس اعلام دولت غنا ‌اين هواپيما تحت مالكيت امريكا و دو سال است در اجاره ریاست جمهوری غنا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوي وزارت خارجه  در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فرود يك فروند هواپيماي متعلق به امريكا در فرودگاه مهر آباد تهران گفت: این هواپیما حامل یک هیات عالیرتبه از کشور آفریقایی غنا بوده است و  بر اساس اعلام دولت غنا ‌اين هواپيما تحت مالكيت امريكا و دو سال است در اجاره ریاست جمهوری غنا می باشد .
افخم افزود : كليه مسافران اين هواپيما اعضاي هيات غنايي بوده اند و برادر رئيس جمهوري غنا رياست اين هيات را بعهده داشته است و هیچیک از خدمه آن آمریکایی نبوده اند.

وي با اعلام اينكه دو كشور ايران و غنا موضوع  گسنرش مناسبات را دنبال مي كنند و هيات  غنايي  بمنظور پيگيري توافقاتي كه  در  سفر دو سال قبل رئيس جمهوري غنا به ايران بعمل آمد  هفته گذشته به ايران سفر كرد و پس از ديدارو گفتگو با چند تن از مقامات كشورمان از جمله معاون عربي و افريقايي وزارت امور خارجه  روز گذشته تهران را ترك كرده است.