ژاپن شرقی ترین جزیره دور افتاده خود را نظامی می کند

آسیا اقیانوسیه

دولت ژاپن شماری از نظامیان خود را به همراه سیستم های رادار به شرقی ترین جزیره دور افتاده این کشوردر نزدیکی منطقه مورد مناقشه با چین اعزام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزنس اینسایدر ، ژاپن در حال اعزام صد نظامی خود به همراه سیستم های راداری به دور افتاده ترین جزیره خود در نزدیکی جزیره تایوان برآمده است.

جزیره مذکور با مساحت 30 کیلومتر مربع فقط 1500 نفر سکنه دارد و تنها 150 کیلومتر با مناطق مورد مناقشه این کشور با چین فاصله دارد.

هدف از این اقدام ژاپن تقویت وضعیت دفاعی و گشت زنی ژاپن در مرزهای شرقی این کشور اعلام شده است امری که گفته می شود موجب خشم کشور چین خواهد شد.

کارشناسان معتقدند ساخت سامانه راداری در این جزیره که به چین بسیار نزدیک تر از سرزمین اصلی ژاپن است مطمئنا با واکنش چین همراه خواهد بود.