منابع عراقی:

مدت رای گیری انتخابات پارلمانی عراق 11 ساعت خواهد بود

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به کمیته عالی انتخابات عراق با اشاره به اینکه مدت رای گیری در پایان ماه آوریل یازده ساعت خواهد بود از عدم تمدید مهلت انتخابات با توجه به الکترونیکی بودن آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه  النهرین، منابع وابسته به کمیته عالی انتخابات عراق چگونگی شروع و پایان انتخابات پارلمانی در این کشور ا شرح دادند.

این منابع اعلام کردند: زمان رای گیری ساعت هفت صبح سی ام آوریل جاری و پایان رای گیری ساعت شش بعد از ظهر خواهد بود و تمدیدی در کار نخواهد بود زیرا سامانه الکترونیکی به گونه ای برنامه ریزی شده است که در ساعت شش بسته خواهد شد.

این منابع بیان کردند:  همه رای دهندگان باید از یازده ساعت در روز انتخابات استفاده کنند.شیوه الکترونیکی ضمن رفع شبهات موجود در روند رای گیری سبب خواهد شد که همه مراکز در موعد مشخصی بسته شوند.