توکلی: ضرورتی به این همه پرداختن به مساله دفن ریچارد فرای نیست

احمد توکلی,اصفهان

احمد توکلی با بیان اینکه نباید یک مساله فرعی را مساله اصلی کشور کرد.تاکید کرد: ضرورتی به این همه پرداختن به مساله دفن ریچارد فرای نیست.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص نظرش درباره دفن فرای ایران شناس آمریکایی در اصفهان، اظهار داشت:با فرض اینکه این فرد ایران شناسی علاقمند به ایران است، می توان او را در قبرستان مسیحیان اصفهان دفن کرد.

وی ادامه داد:تاکنون کدام عالم کنار زاینده رود دفن شده است که ما بخواهیم فردی که مدعی ایران دوستی است در کنار زاینده رود دفن کنیم؟
توکلی تاکید کرد:بنده همه کسانی را به کشور علاقمند هستند از بزرگ کردن این مساله پرهیز می دهم چون آن قدر مسائل اصلی در کشور وجود دارد و مردم مساله دارند که این موضوع یک حاشیه بیش نیست.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه بی تدبیری زمینه بزرگ شدن این مساله را فراهم کرد،گفت:وقتی جنازه یک فرد از یک کشور به کشور دیگر می خواهد منتقل شود، علی القاعده این مساله باید با موافقت و هماهنگی وزارت خارجه و دولت آن کشور باشد، اما دراین مساله دولت بدون اینکه به مردم توضیح بدهد،موضوع را مطرح کرد و می شد این فرد را در قبرستان مسیحان دفن کرد.

وی که می گفت دولت در این مساله اشتباه کرد و همه معترضین را نمی توان و نباید با یک چوب راند، خاطر نشان کرد: موضع وزیر ارشاد در این خصوص هم از همه بدتر بود چون وصی فرای بدون هماهنگی با دولت کاری نمی تواند انجام دهد.
علی جنتی وزیر اشاد روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت دفن ریچارد فرای، ایران‌شناس آمریکایی با توجه به وصیت وی درباره دفن شدن در ایران پس از مرگ و موضع دولت در قبال این وصیت اظهار کرد: «خیلی در این رابطه اطلاعی ندارم، اما دولت جدید که وصی ایشان محسوب نمی‌شود. ممکن است هرکس وصیت کند جایی دفنش کنند، هرکس وصی ایشان است برود و به وصیت ایشان عمل کند.»

29212

 

 

کد N230939