الحدث نیوز اعلام کرد:

جنایت جدید از تروریستهای تکفیری در حومه ادلب

آفریقا و خاورمیانه

گروههای تکفیری که اقدامات شنیع آنها ضد مخالفان بر کسی پوشیده نیست جنایت جدیدی در حومه ادلب مرتکب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه الحدث نیوز از جنایت جدید گروه های تکفیری ضد سربازان ارتش سوریه در روستایی در حومه ادلب پرده برداشت.

بر این اساس تروریستها در روستای قمیناس در حومه ادلب دست به کشتار وحشتناک و شنیعی در این روستا زدند و هفت سرباز و یک افسر ارتش سوریه را سر بریدند و اجساد بدون سر این نظامیان را در خیابانهای این روستا و روستای بنش بر روی زمین کشیدند.

همچنین گروه های تکفیری علاوه بر ذبح،عکس گرفتن از اجساد بدون سر و سربریده این نظامیان،اقدام به پاره کردن اجساد با ادوات بُرنده با هدف عدم شناسایی آنها و نیز بازی با سرهای بریده شده کردند.