روزنامه آمریکایی مدعی شد

حضور یک هواپیمای متعلق به بانک آمریکایی در فرودگاه مهرآباد

ایران در جهان

نیویورک تایمز مدعی شد با وجود اصرار مقامات آمریکایی به ادامه تحریم ها علیه ایران یک هواپیمای متعلق به بانک آمریکایی "یوتا" روز سه شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ف روزنمه آمریکایی نیویورک تایمز از فرود و پارک یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهر آباد تهران خبر داده و اعلم داشت هنوز کسی نمی داند این هواپیما چرا در ایران است.

بنا بر این گزارش صبح روز سه شنبه فرودگاه مهرآباد تهران شاهد دیدار غیرعادی یک هواپیمای آمریکایی بود ، هواپیمایی که بر روی دم خود پرچم آمریکا را دارد و در جایی از فرودگاه مهرآباد پارک شده است که کاملا قابل روئیت است.

گزارش شده این هواپیما متعلق به بانک آمریکیی "یوتا" است بانکی که 13 شعبه در اوگدان آمریکا دارد.

نکته قابل تامل حضور هواپیمای یک موسسه بزرگ مالی متعلق به آمریکا در ایران از نظر نویسنده این گزارش این است که رئیس جمهور و دولت آمریکا بعد از توافق موقت هسته ای با ایران بارا به تجار و بازرگانان کشورهای مختلف هشدر داده اند که هنوز تحریم ای ایران برقرار است و ایرن برای تجارت باز نیست.

همچنین بنا بر این گزارش سازمان هوانوردی فدرال آمریکا درباره سرمایه گذارانی که در این هوا پیما  حضور دارند اظهار بی اطلاعی کرده است.

همچنین وزارت خزانه داری آمریکا هم در این خصوص اظهار نظری نکرده ست.

شایان ذکر است هنوز مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به این گزارش موضع گیری نداشته اند.