امیر حبیب اله سیاری در پاسخ به ایلنا:

ناو شکن سهند، 30 درصد از جماران پیشرفته تر است

سیاست داخلی,امیر حبیب اله سیاری

نیروی دریایی خودش به تنهایی یک ارتش کامل است، زیرا نیروهای آن هم در زیر دریا، روی دریا یگانهای ساحلی و موشکی حضور دارند و کمتر نیرویی پیدا می شود که چنین ترتیبی داشته باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:با توجه به فرمایشان رهبری نیروی دریایی با ساخت تسلیحات جدید، سعی دارد که از ابزارهای پیشرفته تری استفاده کند برای مثال ناو شکن سهند، 30 درصد از جماران پیشرفته تر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر دریادار حبیب اله سیاری در حاشیه مراسم روز ارتش در جمع خبرنگاران، در خصوص آخرین دست آوردهای نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: ساخت ناو شکنهای کلاس جماران همچنان ادامه دارد و در آینده از جمارانهای دو – سه – چهار و پنج رونمایی می شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که تفاوت ناو شکنهای کلاس جدید جماران با ناو شکنهای قبلی چیست؟ گفت: با توجه به فرمایشان رهبری نیروی دریایی  با ساخت تسلیحات جدید، سعی دارد که از ابزارهای پیشرفته تری استفاده کند برای مثال ناو شکن سهند،  30 درصد از جماران پیشرفته تر است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: نیروی دریایی خودش به تنهایی یک ارتش کامل است،  زیرا نیروهای آن هم در زیر دریا، روی دریا یگانهای ساحلی و موشکی حضور دارند و کمتر نیرویی پیدا می شود که چنین ترتیبی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط ویِژه پرواز بر روی آب، خلبانهای نیروی دریایی آموزشهای ویژه را می بینند، تا با بالگردهای نیروی دریایی پرواز کند.

وی با بیان این که تکاورهای نیروی دریایی باید توانایی های ویژه ای داشته باشند، اذعان داشت: این تکاورها باید بتوانند در سطح آب، زیر دریا و در ساحل ایفای نقش کنند.

کد N230619