سرلشگر صالحی در جمع خبرنگاران:

پاسخ ما به حمله دشمن کوبنده تر از 8 سال دفاع مقدس خواهد بود

نیروهای مسلح

سرتیپ سرلشگر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم رژه 29 فروردین در جمع خبرنگاران گفت: در صورت حمله دشمن پاسخ ما کوبنده از 8 سال دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشگر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم رژه 29 فروردین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیام روز ارتش برای دنیا چیست گفت: ما هم برای دوستان و هم برای دشمنان پیام داریم، پیام ما برای دوستان این است که اگر روی پای خود بایستند اقتدار و عزت خواهند داشت و پیام ما برای دشمنان این است که بدانند همان گونه که 8 سال در برابر شرق و غرب ایستادیم باز هم پای کار هستیم و اگر دشمن جسارتی کن اطمینان پیروزی را می بینیم.

وی در پایان در واکنش به حمله احتمالی دشمنان گفت: در صورت حمله دشمن پاسخ ما کوبنده تر از 8 سال دفاع مقدس است.