دقایقی پیش؛

چتر بازان هوانیروز در آسمان محل رژه به پرواز در آمدند

سیاست داخلی

سلاح نواخت بالایی کالیبر 50 محرم، خوردو فوق سنگین تاکتیکی ذوالجناح، نفربر فوق سبک سیار؛ تانک بهینه سازی سمسام، موشک های بدر،یاسر؛ و ستّار از جمله جدیدترین دست آوردهای نیروهای ارتش بوده است که از مقابل جایگاه عبور کردند.

در ادامه مراسم رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران چتر بازان هوانیروز در آسمان محل رژه به پرواز درآمده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در رژه  امروز  از دست آوردهای سازمان خودکفایی نیروی زمینی، نیروی هوایی، دریایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی رونمایی شد و آنها از مقابل جایگاه عبور کردند.

سلاح نواخت بالایی کالیبر 50 محرم، خوردو فوق سنگین تاکتیکی ذوالجناح، نفربر فوق سبک سیار؛ تانک بهینه سازی سمسام، موشک های بدر،یاسر؛ و ستّار از جمله جدیدترین دست آوردهای نیروهای ارتش بوده است که از مقابل جایگاه عبور کردند.

کد N230440