سازمان ملل از استرداد پناهندگان سومالیایی توسط دولت کنیا ابراز نگرانی کرد

سومالی

نیویورک،ایرنا - کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از استرداد پناهندگان سومالیایی توسط دولت کنیا ابراز نگرانی کرد و از مقام های این کشور خواست از این تصمیم صرف نظر کنند.

به گزارش ایرنا سازمان ملل با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید از استرداد پناهجویان سومالیایی به کشورشان از سوی مقامات دولت کنیا ان ها را مردمی صلح طلب خوانده و از دولت کنیا خواسته است تا با در نظر گرفتن خطراتی که این افراد در صورت بازگشت به سومالی با آن روبرو خواهند بود ازاسترداد آن ها خود داری کنند.

نیروهای امنیتی دولت کنیا طی یک سلسله عملیات ضد تروریستی در اوائل ماه آوریل حدود هزار نفر از پناهجویانی را که بدون داشتن اوراق هویت مشخص در این کشور بسر می برند، بازداشت و زندانی کرده و شماری از آن ها را به کشورهایشان بازگردانده است.

بنا بر گزارش دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 82 نفر از این افراد شهروندان سومالیایی هستند که به شهر موگادیشو مسترد شده اند.

دفتر مذکوردر این بیانیه ضمن تایید چالش هایی که دولت کنیا بویژه بدنبال حملات واقدامات تروریستی اخیربا آن ها روبرو است اکثریت این پناهندگان را مردمانی آرام و صلح دوست خوانده و تاکید کرده است که حضور آن ها در کنیا خطری برای این کشور در بر نخواهد داشت.

دراین بیانیه گفته شده است که با توجه به ادامه خشونت ها بویژه در مناطق جنوبی کشور سومالی که بیشتر پناهندگان از آن ها گریخته و به کنیا پناهنده شده اند حمایت ازاین پناهجویان و حفظ جان آن ها در مقابل خطراتی که آن ها را تهدید می کند وظیفه کشور میزبان است و استرداد آن ها نقض حقوق بشر محسوب می شود.

اروپام 2253 **1908
کد N230146