این خبر تکمیل می شود

ارتش صهیونیستی 5 شهروند لبنانی را ربود

اسراییل,ربایش

بیروت – ایرنا – ارتش رژیم صهیونیستی 5 شهروند لبنانی را ربود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از سیم های خاردار در مرز لبنان و فلسطین اشغالی وارد « بسطره» یک روستای کوچک لبنانی نزدیک کشتزارهای اشغالی شدند و اقدام به ربودن این 5 شهروند لبنانی کردند.

حسن قاسم زهرا ، اسماعیل زهرا، نهاد عواد ، وفاء موسی ، ورود موسی 5 شهروند لبنانی هستند که نیروهای ارتش صهیونیستی آنها را ربوده و به داخل فلسطین اشغالی منتقل کردند.

ادامه دارد...

خاورم ** 1324
کد N229791