اعتراض نهادهای حقوقی به اخراج نماینده آیت الله سیستانی در بحرین

بحرین,آیت الله نجاتی

بیروت - ایرنا -20 نهاد حقوقی با صدور بیانیه مشترکی به دولت بحرین برای دستور اخراج نماینده آیت الله ˈعلی سیستانیˈ از این کشور اعتراض کردند و این اقدام منامه را تثبیت ظلم طائفه ای و نقض آشکار آزادی های دینی و قوانین بین المللی و داخلی بحرین دانستند.

در بیانیه این20 نهاد حقوقی که نسخه ای از آن روز پنجشنبه دراختیار دفتر ایرنا در بیروت قرار گرفت، آمده است: اخراج آیت الله ˈحسین النجاتیˈ نقض حقوق و تبعید او از سرزمینی است که در آن متولد شده و وابسته به آن است.

این نهاد های حقوقی خاطرنشان کرده اند که تعرض به دفتر نماینده آیت الله سیستانی منعکس کننده عطش انتقام جویی مقامات بحرینی و تلاش آنها برای گسترش وحشت و اهانت عمدی بویژه به آیت الله النجاتی از علمای بزرگ شیعه دراین کشور است که نقطه اتکای متوازن دینی و اجتماعی بوده است.

دراین بیانیه آمده است : اخراج آیت الله النجاتی از بحرین بعد از فشارهای متوالی دولت بحرین بر او از جمله سلب هویت بحرینی او به صورت غیرقانونی بیانگر دشمنی مقامات منامه علیه مردم بحرین است.

آنها تاکید کردند: این تصمیم دولت منامه تهدید کننده وحدت ملی در بحرین و مقدمه ای برای اخراج سه شهروند دیگر بحرینی است که منامه بطور غیرقانونی هویت آنان را سلب کرده است.

در این بیانیه از همه موسسات و نهادهای حقوقی و گزارشگران بین المللی که به آزادی های دینی و مقابله با اقدامات نژادپرستانه اهتمام دارند، خواسته شده است که در مقابل این تصمیم خطرناک دولت بحرین موضعگیری کنند و مانع اجرای آن شوند.

براساس این گزارش یک هیات از موسسه حقوق بشر بحرین به ریاست ˈیوسف ربیعˈ با شیخ ˈعبدالامیر قبلانˈ نایب رییس شورای عالی اسلامی شیعه در لبنان دیدار و وی را در جریان آخرین تحولات سیاسی در بحرین قرار داد.

دراین دیدار راه ها و ساز و کارهای رسمی برای توقف تصمیم مقامات بحرینی در خصوص اخراج نماینده آیت الله سیستانی را که تنها اهدافی سیاسی و طایفه ای دارد، بررسی شد.

شیخ قبلان دراین دیدار بر ضرورت فوری توقف این تصمیم دولت بحرین تاکید کرد و نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم منامه هشدار داد.

دولت بحرین با تهدید آیت الله ˈحسن النجاتیˈ عالم برجسته و نماینده آیت اللهˈعلی سیستانیˈ در این کشور به مهلت داد تا پایان امروز خاک بحرین را ترک کند.

خاورم ** 1324 ** 1064
کد N229774