اعضای کمیسیون اقتصادی از توانایی‌های اقتصادی استان اصفهان بازدید می‌کنند

مجلس

دوشنبه ضمن بررسی راهكارهای لازم در ارتباط با اقتصاد مقاومتی با مسؤولین گمرك جمهوری اسلامی ایران، نشست با مسؤولین ذی‌ربط در ارتباط با بررسی مسائل و مشكلات كالاهای اساسی در كشور در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

روز چهارشنبه نیز اعضای کمیسیون اقتصادی از توانایی‌های اقتصادی در استان اصفهان بازدید و گزارشات مسؤولین ذی‌ربط استان مذكور را مورد استماع قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه و سه شنبه کمیسیون اقتصادی به ادامه بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌پردازد.

همچنین دوشنبه ضمن بررسی راهكارهای لازم در ارتباط با اقتصاد مقاومتی با مسؤولین گمرك جمهوری اسلامی ایران، نشست با مسؤولین ذی‌ربط در ارتباط با بررسی مسائل و مشكلات كالاهای اساسی در كشور در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

روز چهارشنبه نیز اعضای کمیسیون اقتصادی از توانایی‌های اقتصادی در استان اصفهان بازدید و گزارشات مسؤولین ذی‌ربط استان مذكور را مورد استماع قرار می‌دهند.

روز سه‌شنبه نیز كارگروه بررسی مشكلات صنعت شیر كشورتشكیل خواهد شد.

کد N229640