روز سه شنبه؛

وزرای علوم و آموزش و پرورش به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند

مجلس

بررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر مواردی است که روز یکشنبه در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد.

روز سه‌شنبه فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان به کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌روند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یكشنبه ضمن ارائه گزارش اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی میزبان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهت دیدار نوروزی و ارائه برنامه‌های سال جدید خواهد بود.

همچنین بررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر مواردی است که روز یکشنبه در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد.

روز دوشنبه علاوه بر بازدید كارگروه آموزش عالی و آموزش پزشكی از مراكز دانشگاهی جلسه كارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی‌شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی درخصوص اولویتهای كاری سال جدید و ادامه مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی و جمع‌بندی در این خصوص برگزار خواهد شد.

همچنین روز سه‌شنبه فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان به کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌روند.

کد N229623