9 کشته و 287 مفقود در سانحه غرق شدن یک کشتی در سواحل کره جنوبی