وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان ، رییس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران شد

ایران

باکو- ایرنا- ˈ الهام علی اف ˈ رییس جمهوری آذربایجان طی حکمیˈ شاهین مصطفی اف ˈ وزیر اقتصاد و صنایع این کشور را به عنوان رییس آذربایجانی کمیسیون مشترک اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد.

به گزارش ایرنا از باکو ، بر اساس این دستورالعمل ، ˈ آذر زینال اف ˈ معاون اول رییس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان، ˈ خلف خلف افˈ معاون وزیر خارجه، ˈ موسی پناه اف ˈ معاون وزیر حمل و نقل، ˈ الهام قلی اف ˈ معاون وزیر کشاورزی، ˈ عدالت ولی اف ˈ معاون وزیر فرهنگ و گردشگری، ˈ جوانشیر آخونداف ˈ سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، ˈ صفر مهدی اف ˈ معاون اول رییس کمیته دولتی گمرک، ˈ فرهاد تقی زاده ˈ معاون اداره مرزبانی، ˈ احترام رحیم اف ˈ معاون رییس اداره دولتی امور دریایی، ˈ وادیم خوبان اف ˈ معاون رییس هیأت مدیره بانک مرکزی، ˈ اعتبار پیروردی اف ˈ رییس شرکت سهامی ˈآذرانرژیˈ، ˈ عارف عسگراف ˈ رییس شرکت راه آهن، ˈرئوف ولی اف ˈ رییس شرکت کشتیرانی خزر، ˈخوشبخت یوسف زاده ˈ معاون اول شرکت دولتی نفت وˈ محمدصادق قلی اف ˈ معاون اول رییس شرکت تأسیسات آب و آبیاری جمهوری آذربایجان به عنوان اعضای جدید این کمیسیون تعیین شده اند.

بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با جمهوری آذربایجان تعیین شده است.

روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در جریان سفر هفته گذشته الهام علی اف به تهران با اشاره به ظرفیت ها و امکانات زیاد برای همکاری های دو کشور ، بر ضرورت توسعه همکاری ها در قالب کمیسیون مشترک تاکید کردند.

خاورم*1206**1566
کد N229455