تکذیب دیدار دختر دکتر روحانی با خانواده مولوی عبدالحمید

سایت آفتاب نوشت:

خبر دیدار دختر رئیس جمهور با خانواده مولوی عبدالحمید تکذیب شد.عصر دیروز خبری مبنی بر اینکه دختر دکتر روحانی با خانواده مولوی عبدالحمید و خانواده نارویی دیدار داشته است، منتشر شد، که صحت ندارد.

4545

کد N229415