سازمان ملل خواستار مقابله با خشونت علیه زنان در انگلیس شد

خشونت

نیویورک، ایرنا- نماینده ویژه سازمان ملل در انگلیس با اشاره به ادامه خشونت های فراگیر علیه زنان در این کشور خواستار اقدامات فوری مسئولین دولت انگلیس برای مقابله با این خشونت ها شد.

به گزارش ایرنا، ˈرشیده مینوˈ روز چهارشنبه در بازگشت از سفر 16 روزه خود به این کشور گزارشی از وضعیت زنان انگلیسی و ابعاد فراگیر خشونت بر علیه آن ها به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد.

وی با اشاره به برخی پیشرفت ها در سازو کارهای قانونی در این کشور در رابطه با موضوع خشونت علیه زنان بر ضرورت اقدامات جامع تر و جدی تری در مقابله با این گونه خشونت ها تاکید کرد.

نماینده ویژه سازمان ملل در این گزارش از جمله موارد خشونت و تضییع حقوق زنان در انگلیس به آزار جنسی، زورگویی ها و ازدواج های اجباری و پیش از سن قانونی اشاره کرد و گفت که در زمان حاضرهفت در صد از زنان این کشور قربانی نوع خشونت ها هستند.

وی شمار مجموع زنان قربانی خشونت در انگلیس را یک میلیون و 200 هزار نفر گزارش کرد و اظهار داشت که تنها در سال گذشته چهارصد هزار زن در این کشور قربانی تجاوز های جنسی شده اند.

سازمان های مدافع حقوق زنان در انگلیس به نماینده ویژه سازمان ملل گفته اند که بیشترین قربانیان اینگونه خشونت ها سیاهپوستان و اقلیت های قومی و زنان مهاجر این کشور هستند.

اروپام 2253 **1908
کد N229290