دادگاه اروپا درخواست برلوسکونی برای نامزدی درانتخابات اروپارا رد کرد

دادگاه,ایتالیا

رم - ایرنا - دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در استرازبورگ، درخواست مجدد سیلویو برلوسکونی نخست وزیر اسبق ایتالیا برای نامزدی در انتخابات اروپا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا با دومین درخواست برلوسکونی رهبر حزب ˈزنده باد ایتالیاˈ مبنی کاندیدا شدن در انتخابات اروپا و لغو محکومیت وی درخصوص ممنوعیت فعالیت های سیاسی، مخالفت کرد.

گفتنی است که پس از بررسی و رد نخستین درخواست برلوسکونی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، وی بار دیگر خواستار بازنگری در این تصمیم شد که این بار از سوی یک قاضی مورد بررسی قرار گرفت و بار دیگر رد شد.

دادگاه اروپا در توضیح دلیل رد درخواست برلوسکونی اعلام کرد که این درخواست خارج از زمینه اجرای قانون باصطلاح 39 است، قانونی که بر پایه آن دادگاه می تواند از دولت عضو شورای اروپا بخواهد تا تدایبر فوری برای جبران و جلوگیری از نقض حقوق بشر کنوانسیون اروپا اتخاذ کند.

منابع دادگاه همچنین توضیح دادند که اجرای این قانون تنها در صورتی امکان دارد که شخص مذکور در خطر جانی و یا جسمی قرار داشته باشد.

دادگاه بازنگری شهر میلان در مهرماه گذشته برلوسکونی را به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت های سیاسی محکوم کرد و بنا به این حکم وی نمی تواند خود را نامزد انتخابات اروپا کند.

در این میان و در پی محکومیت قضایی برلوسکونی به چهار سال حبس به جرم تقلب مالیاتی در محاکمه مربوط به حقوق تلویزیونی شرکت ˈمدیاستˈ، قضات دادگاه میلان روز گذشته حکم بکارگیری وی در مرکز سالمندان برای خدمات اجتماعی به مدت یک سال را به عنوان کفاره مجازاتش صادر کردند.

برلوسکونی در محاکمه مربوط به حقوق تلویزیونی شرکت ˈمدیاستˈ به چهار سال حبس محکوم شده بود که از این مدت سه سال عفو خورده است.

روز 13 ماه مه سال 2013 دادستانی میلان خواستار 5 سال حبس به جرم اخاذی و یک سال حبس به جرم فحشا و همچنین محرومیت وی از فعالیت های دولتی شده بود.

برلوسکونی در مرداد ماه گذشته به جرم تخلف مالیاتی و کلاهبرداری در حقوق تلویزیونی شرکت رسانه ای ˈمدیاستˈ با رای نهایی دیوان عالی قضایی، محکوم به چهار سال حبس شد.

در سال 1989 شرکت مدیاست متعلق به برلوسکونی برای فرار مالیاتی، مبلغ حق پخش برخی تولیدات رسانه ای را بیش ازمیزان واقعی آن اعلام کرده بود.

دو دادگاه ابتدایی و تجدید نظر، سیلویو برلوسکونی را به عنوان رییس شرکت مدیاست مجرم شناخته و او را به چهار سال زندان و پنج سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرده بودند.

اروپام ** 2171 ** 1552
کد N229181