جوبا تسلط شورشیان وفادار به "ریاک مشار" بر شهر بانتیو را تایید کرد

آفریقا و خاورمیانه

ارتش سودان جنوبی تسلط شورشیان وفادار به معاون سابق رئیس جمهوری این کشور بر شهر بانتیو مرکز استان الوحده را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع وابسته به ارتش سودان جنوبی خبر تسلط شورشیان وابسته به ریاک مشار بر شهر نفت خیز بانتیو را تایید کردند.

فلیب آگاویر سخنگوی ارتش سودان جنوبی گفت: ما در راستای بازپس گیری شهر بانتیو از دست شورشیان وابسته به ریاک مشار که سه شنبه پس از عقب نشینی نیروهای ما وارد آن شدند حرکت می کنیم.

وی شورشیان را به ارتکاب جنایات و قتل غیرنظامیان متهم کرد.

شایان ذکر است که برخی شهرها سودان جنوبی پس از شورش طرفداران ریاک مشار معاون سابق سالوا کر رئیس جمهوری سودان جنوبی به تصرف نیروهای تحت فرمان وی درآمده اند و دوباره ارتش سودان جنوبی آنها را بازپس گرفته است.