آمانو: ایرا در باره دیدار بازرسان از پارچین، نه"آری" می گوید و نه جواب منفی می دهد

مهر نوشت:

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی دو پهلو گفت ماهیت واقعی سیاست هسته ای ایران تغییری نکرده است.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای با خبرگزاری چینی شینهوا گفت: می خواهیم دستیابی به قطعنامه درباره برنامه هسته ای ایران را تسریع کنیم اما این مسئله تا حدود زیادی بستگی به سطح همکاری ایران و اراده ایران دارد.

به گزارش این خبرگزاری وقتی وی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران صحبت می کرد گفت: این روند باید سرعت بگیرد.

او در ادامه گفت: آژانس می خواهد با همکاری تهران برای مشخص شدن ابعاد مبهم برنامه هسته ای ایران پیش برود تا از صلح آمیز بودن آن اطمینان حاصل کند.

آمانو در این مصاحبه با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 مبنی بر همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پرداختن به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران گفت: تا به حال جدول زمانی از سوی ایران ارائه نشده است و پاسخ شفافی هم داده نشده است.

آمانو با نام بردن از درخواست آژانس برای بازدید از سایت پارچین در این خصوص گفت: آنها(ایران) نه نمی گویند اما بله هم نمی گویند.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهارتی دو پهلو تغییرات به وجود آمده در تعاملات ایران و گروه 1+5 بعد از روی کار آمدن حسن روحانی را مثبت خوانده و در عین حال گفت: ماهیت واقعی سیاست هسته ای ایران تغییری نکرده است. ایران بند 3.1 را که کشورهای عضو را موظف می کند تا قبل از ایجاد تاسیسات جدید هسته ای، آژانس را مطلع سازند را اجرا نکرده است و همچنین به پروتکل الحاقی تن نداده است به همین دلیل آژنس نمی تواند به این نتیجه برسد که تمامی مواد هسته ای و تاسیسات هسته ای موجود در ایران برای اهداف صلح آمیز هستند.

 

17231

 

کد N229101