باهنر:

باید در جهت پالایش قوانین موجود اقدام کنیم

مجلس

امیدواریم تا پایان خردادماه جدول زمان‌بندی خوبی که در مورد اقتصاد مقاومتی تهیه کردیم تا به وظایف خود عمل کنیم و کارهایی که دولت باید انجام دهد نیز مشخص شود. البته این برنامه کوتاه‌مدت است و برنامه درازمدت در قالب سیاست‌های برنامه ششم طراحی می‌شود.

محمدرضا باهنر گفت: با توجه به نامگذاری سال با موضوع اقتصاد مقاومتی در مجلس اقداماتی را شروع کرده‌ایم، اما فعلا نباید منتظر تصویب قانون جدید باشیم.

به گزارش ایلنا، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ختم صدیقه امانی، والده اسدالله بادامچیان با بیان اینکه ما قوانین لازم را داریم، اظهار کرد: باید در جهت پالایش قوانین موجود اقدام کنیم و در این راستا جلسات مشترک با دولت گذاشته‌ایم تا کار را جلو ببریم و کمیسیون‌ها هم فعال شده‌اند.

باهنر افزود: امیدواریم تا پایان خردادماه جدول زمان‌بندی خوبی که در مورد اقتصاد مقاومتی تهیه کردیم تا به وظایف خود عمل کنیم و کارهایی که دولت باید انجام دهد نیز مشخص شود. البته این برنامه کوتاه‌مدت است و برنامه درازمدت در قالب سیاست‌های برنامه ششم طراحی می‌شود.

کد N229050