وزیر دادگستری:

تلاشها برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه دارد

دولت

کارها خوب پیش می‌رود و در تمام دستگاه‌ها تشکیلات خوبی ایجاد شده است و در این راستا دولت الکترونیک نیز با قوت دنبال می‌شود که باید این تلاش‌ها ادامه پیدا کند.

وزیر دادگستری در رابطه با اینکه اقدامات کارگروه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در چه مرحله‌ای است، گفت: کارها خوب پیش می‌رود و پرونده‌هایی در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم ختم صدیقه امانی والده اسدالله بادامچیان در جواب سوالی مبنی بر اینکه اقدامات کارگروه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در چه مرحله‌ای است؟ اظهار کرد: کارها خوب پیش می‌رود و در تمام دستگاه‌ها تشکیلات خوبی ایجاد شده است و در این راستا دولت الکترونیک نیز با قوت دنبال می‌شود که باید این تلاش‌ها ادامه پیدا کند.

کد N229028