دادگاه مصر 119 حامی مرسی را به تحمل زندان محکوم کرد

اخوان المسلمین,محمد مرسی

تهران – ایرنا – یک منبع قضایی مصر گفت: دادگاه این کشور روز چهارشنبه هر یک از 119 حامی ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری پیشین و نامزد جبنش ممنوع شده اخوان المسلمین را در ارتباط با حضور در تظاهرات اکتبر گذشته به تحمل سه سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، بیش از 50 نفر در تظاهرات اعتراض آمیز ششم اکتبر ( 14 مهر ) که به درخواست حامیان مرسی برگزار شد، جان خود را ازدست دادند.

ˈحازم حشادˈ قاضی دادگاه در جریان بررسی این پرونده، شش نفر دیگر را که به اتهام گردهمایی غیرمجاز و آدمکشی محاکمه می شدند، از اتهامات وارد شده تبرئه کرد.

Hazem Hashad ، Mohammad Morsi

مترجمام**1486**5981
کد N228961