وزیر توسعه ترکیه : روابط اقتصادی آنکارا و تهران برای منطقه حائز اهمیت است

ایران

آنکارا - ایرنا - ˈ جودت یلماز ˈ وزیر توسعه و رییس طرف ترک کار گروه مشترک همکاری های و کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه گفت : روابط اقتصادی ایران و ترکیه برای منطقه حائز اهمیت بسیاری است.

بگزارش روز چهارشنبه ایرنا ، شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه ˈ تی.آر.تی ˈ امروز در مطلبی با اشاره به سفر یلماز و هیات اقتصادی همراه به تهران و دیدار با مقامات کشورمان به نقل از وزیر توسعه ترکیه نوشت : رفع موانع موجود در روابط و تبادلات تجاری دو کشور ، اهم مذاکرات با مقامات ایران را تشکیل می داد.

وزیر توسعه ترکیه که برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ترکیه و ایران در صدر هیات بلندپایه ای به تهران سفر کرده است ، باتاکید بر رفع تشریفات زائد جهت تسهیل در تبادلات تجاری دو جانبه خواستار سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در ترکیه شد.

وی افزود : در گفت وگو با مقامات ایرانی در باره زمینه های تشکیل منطقه صنعتی مشترک ، استفاده از گذرگاه های گمرکی مشترک ، انرژی و دیگر مباحث اقتصادی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

ˈجودت یلمازˈ در صدر هیاتی متشکل از نمایندگان نهادهای مهم اقتصادی ونمایندگان بخش خصوصی این کشور دوشنبه شب برای شرکت در بیست وچهارمین دور کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وتجاری ایران وترکیه عازم تهران شد.

سفر سه روزه مسوولان اقتصادی و کارآفرینان ترکیه به ایران را شورای کار مشترک ایران و ترکیه به عنوان نهاد زیر مجموعه شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه وابسته به اتحادیه اتاق ها وبورس های ترکیه سازماندهی کرده است.

ترکیب هیات تجاری ترکیه از ˈجودت یلمازˈ رییس طرف ترک کار گروه مشترک همکاری های ایران وترکیه ورئیس طرف ترک کمیسیون مشترک اقتصادی وتجاری ایران و ترکیه، ˈ علی عثمان اولوسویˈ رییس طرف ترک شورای کار ایران و ترکیه، مقامات اقتصادی و تجاری نهادهای دولتی ترکیه، کارآفرینان فعال این کشور درشهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و وان تشکیل شده است.

براساس این گزارش و درراستای این سفر، نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه تشکیل خواهد شد وطی آن فرایند همکاری های اقتصادی و تجاری دوکشور بررسی و نقشه راه یک سال آینده روابط ترسیم خواهد شد.

خاورم ** 230**1856
کد N228954