تضاد در آمار حزب حاکم ترکیه با ارزیابی های موسسات بین المللی اقتصادی

سود

آنکارا- ایرنا - ˈنومان کورتولموشˈ معاون حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ برخلاف ارزیابی های برخی از موسسات بین المللی رتبه بندی وامی کشورها گفت : بازارهای مالی ترکیه در پی پیروزی حزب حاکم در انتخابات شهرداری ها بیش از 52 میلیارد لیر ترک( هردلار معادل 10/2 لیر ترک است ) سود برده اند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه روز دهم فروردین ماه گذشته با شرکت احزاب مختلف برگزار و طبق آمار غیر رسمی حزب حاکم ترکیه با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ،وی امروز در گزارشی به رهبران حزب حاکم ترکیه با اشاره به نرخ بهره ، اسعار و بازار بورس این مطلب را عنوان کرد.

کورتولموش با اشاره به اینکه در دوره زمانی پس از انتخابات شهرداری ها ، سود اقتصادی در ترکیه بدلیل افزایش نرخ بازار بورس استانبول و کاهش میزان بهره ها 39.33 میلیارد لیر ترک بوده است ، افزود : در دوره یاد شده به علت افزایش میزان ارزش لیر ترک در مقابل اسعار خارجی نیز اقتصاد ترکیه مجموعا 12.7 میلیارد لیر ترک سود برده است که مجموع این دو رقم 52.07 میلیارد لیر ترک است.

این در حالی است که موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها ˈمودیزˈ در هفته جاری با لحاظ نامعلومی درچشم انداز رتبه وامی، افزایش فشار بروضعیت استقراض خارجی وتضعیف رشد اقتصادی ترکیه، وضعیت ˈراکدˈ درچشم انداز اقتصادی این کشور را به ˈمنفیˈ تعدیل کرد.

موسسه مودیز ( Moodyˈs ) درارزیابی خود از فرایند اقتصادی ترکیه که بازتاب گسترده ای دررسانه های جمعی این کشور داشت، ضمن تغییر چشم انداز اقتصادی ترکیه از راکد به منفی، رتبه اعتبار وامی ˈ baa3 ˈ ترکیه را تایید کرد.

موسسه رتبه بندی ˈفیچˈ نیز درگزارشی درخصوص وضعیت شرکت های ترکیه اعلام کرد، این شرکت ها بیش از شرکت های سایر کشورهای درحال رشد در اروپا و خاورمیانه در معرض ریسک پذیری قرار دارند.

دراین گزارش با اشاره به اینکه درآمد اکثر شرکت های ترک از جنس پول ملی می باشد، آمده است : برای این شرکت ها دریافت وام های ارزی با بهره پائین ریسک جدی بشمار می رود.

خاورم ** 2012** 230**1856
کد N228883