قانون افزایش حقوق کارمندان و انتخابات ریاست جمهوری لبنان

کد N228769