• ۱۶بازدید
سیاستمدار برجسته روس:

آذربایجان به سمت ایران چرخش کرده است/ آمریکا و اتحادیه اروپا متحدان قابل اعتمادی نیستند

کد N228760

وبگردی