نقوی حسینی به ایلنا خبر داد:

برخورد قاطع با گروهک‌های تروریستی به منظور تامین امنیت مرز‌ها

مجلس

جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت مرز‌ها و استانهای مرزی برنامه مفصلی را طراحی کرده است/ با این اقدامات فرد یا گروهکی دیگر هوس اقدام به انجام عملیات‌های تروریستی و شرورانه در کشور را در سر نمی‌پروراند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از برنامه برخورد قاطع نظام با گروهک‌های تروریستی به منظور تامین امنیت مرز‌ها خبر داد.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات نظام برای برخورد با گروهک‌های تروریستی فعال در مرزهای کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت مرز‌ها و استانهای مرزی برنامه مفصلی را طراحی کرده است.

وی با بیان اینکه با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک ریشه همه این گروهک‌های تروریستی و متجاوز در منطقه خشکانده خواهد شد، تاکید کرد: با این اقدامات فرد یا گروهکی دیگر هوس اقدام به انجام عملیات‌های تروریستی و شرورانه در کشور را در سر نمی‌پروراند.

کد N228657