برکناری اعضای جماعت گولن به وزارتخانه های ترکیه رسید

وزارتخانه,جماعت گولن

آنکارا- ایرنا - دولت ترکیه در راستای برکناری و تصفیه مدیران سطوح مختلف وابسته به ˈ جماعت گولن ˈدر وزارتخانه ها و دوایر دولتی امروز- چهارشنبه - برخی از مدیران سازمان بیمه های اجتماعی و وزارتخانه های تجارت و گمرکات را از برکنار کرد.

در پی عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه به اتهام اخذ رشوه و فساد مالی شد ، دولت آنکارا دولت موازی به رهبری ˈ جماعت گولن ˈ را مسوول دانست.

در پی این عملیات شمار بسیاری از نیروهای پلیس و قوه قضاییه از کار برکنار و یا به محل های دیگر منتقل شدند.

به گزاش روز چهارشنبه ایرنا ،در پی مصوبه ای که به امضای رییس جمهوری ، نخست وزیر ، وزرای کار و امور اجتماعی ، تجارت و گمرکات و ورزش و امور جوانان ترکیه رسید امروز شماری از مدیران کلیدی شعبات رایانه ای که تمامی اطلاعات را در اختیار دارند و به تمامی اطلاعات و داده های این سازمان ها دسترسی داشتند برکنار شدند.

مدیران ادارات گمرک برخی مناطق در ترکیه نیز امروز از کار برکنار شدند.

در راستای برکناری های گسترده روز چهارشنبه همچنین معاونان قائم مقام های وزارتخانه تغذیه ، دامداری و نیز معاونین قائم مقام وزارتخانه محیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز از کار برکنار شدند.

امروز همچنین برخی از مدیران سازمان پزشکی قانونی ترکیه نیز از سمت های خود برکنار شدند.

به ادعای برخی منابع خبری ترکیه، تغییرات گسترده یاد شده در راستای تغییراتی است که دولت آنکارا برای برکناری افراد نزدیک به جماعت گولن در نهادهای دولتی و وزارتخانه های این کشور انجام می دهد.

خاورم**2012** 230**1586
کد N228654