آخرین وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی

دادگاه کیفری

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره پرونده م . ر یکی از مسئولان ارشد دولت دهم گفت: مطالعه پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان آغاز شده و هیات قضایی مشغول مطالعه دقیق آن هستند.

 

ˈمحسن افتخاریˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پس از مطالعه پرونده دادگاه برای برگزاری جلسات محاکمه آماده می شود.

بر اساس این گزارش، اواخر اسفند ماه سال گذشته دادستانی تهران برای این پرونده کیفرخواست صادر و آن را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.

پرونده این مقام ارشد دولت دهم برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شده است.

پیشتر پرونده تعدادی از متهمان بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی و پرونده رییس دولت های نهم و دهم نیز برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

گفته می شود این مقام ارشد دولت دهم هم اکنون با تودیع قرار وثیقه مناسب آزاد است؛ البته وکیل مدافع این متهم معتقد است وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
کد N228457