نوذر شفیعی: کرزی به روند دولت‌سازی کمک کرد/کابل به ملاحظات امنیتی همسایگان احترام بگذارد

کد N228421