نیویورک تایمز گزارش داد:

اقدامات اشتباه چین در عملیات یافتن هواپیمای مالزیایی/ فرصت ضبط سیگنال های بیشتر از دست رفت