نمایندگان مجلس تصویب کردند؛

عصای سفید در حکم چراغ قرمز است

مجلس

عبور و مرور نابینایان دارای عصای سفید در سطح معابر برای رانندگان وسیله نقلیه در حکم چراغ قرمز است و رانندگان ملزم به توقف کامل در برخورد با این افراد دارای معلولیت نابینایی می‌باشند. در صورت تصادف وسایل نقلیه با این افراد راننده مکلف به پرداخت خسارت های جانی و مالی مصدوم یا متوفی می باشد.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تبصره آمده است: عبور و مرور نابینایان دارای عصای سفید در سطح معابر برای رانندگان وسیله نقلیه در حکم چراغ قرمز است و رانندگان ملزم به توقف کامل در برخورد با این افراد دارای معلولیت نابینایی می‌باشند. در صورت تصادف وسایل نقلیه با این افراد راننده مکلف به پرداخت خسارت های جانی و مالی مصدوم یا متوفی می باشد.

در صورت بروز هر گونه معلولیت جدید ناشی از تصادف، پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی و جبرانی آن بر عهده راننده وسیله نقلیه می‌باشد.

نمایندگان مردم در بهارستان با 136 رای موافق، 14 رای مخالف و 7 رای ممتنع به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه فرستاده شد.

کد N228137