اعتراض جوکار به قرار گرفتن نام دو نماینده در لیست ناقضان حقوق بشر

مجلس

ما خواهان حمایت دولت انگلیس نیستیم و دولت انگلیس در قد و قواره‌ای نیست که در امور کشورهای دیگر دخالت کند اما از وزیر خارجه می‌خواهیم که این بیانیه را محکوم و مجلس نیز لیستی از جنایات انگلیس را منتشر کند.

نماینده مردم یزد تاکید کرد: ما خواهان حمایت دولت انگلیس نیستیم و دولت انگلیس در قد و قواره‌ای نیست که در امور کشورهای دیگر دخالت کند اما از وزیر خارجه می‌خواهیم که این بیانیه را محکوم و مجلس نیز لیستی از جنایات انگلیس را منتشر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد صالح جوکار نماینده نماینده مردم یزد و صدوق در تذکری شفاهی نسبت به بیانیه وزارت خارجه انگلیس اظهار کرد: در این بیانیه اسامی تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی در لیست ناقضان حقوق بشر انگلیس قرار گرفته است که از آن جمله دو تن از نمایندگان مجلس می‌باشند.

نماینده مردم یزد افزود: ما خواهان حمایت دولت انگلیس نیستیم و دولت انگلیس در قد و قواره‌ای نیست که در امور کشورهای دیگر دخالت کند اما از وزیر خارجه می‌خواهیم که این بیانیه را محکوم و مجلس نیز لیستی از جنایات انگلیس را منتشر کند.

محمد رضا باهنر رئیس جلسه علنی در پاسخ به تذکر جوکار گفت: این اقدام انگلیس جزء سوابق شما و حجت الله خدائی است و آن‌را به شما تبریک می گوییم.

پس از اظهارات باهنر برخی از نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر انگلیس سر دادند.

کد N227928