ابوترابی فرد:

بانک مرکزی باید سیاست‌های خود رادر مورد پرداخت سود بانک‌ها اعلام کند

مجلس

از وزیر اقتصاد و سایر وزرا می‌خواهیم به‌ جای صحبت کردن در مسائل تئوریک اقدامات جدی انجام دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص میزان و پرداخت سود بانکی باید با رئیس بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کنیم، تا بانک مرکزی در این مورد سیاست های خود را را واضح و روشن اعلام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جعفری در تذکری با اشاره به گزارش روز گذشته وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس اظهار کرد: طبق قانون اساسی حفظ کرامت انسانی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت باید صورت گیرد که طبق اظهارات آقای طیب نیا، ایشان به دنبال یک نقشه راه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال است و همچنین وزیر جهاد و کشاورزی در جلسه‌ای که در مجلس حضور داشتند، بیشتر تشریفاتی بود.

جعفری ادامه داد: ما و نمایندگان مجلس انتظار داریم که این کارهای تشریفاتی دیگر ادامه پیدا نکند و به جای آن برنامه‌ها و اقدامات مطرح شوند نه مبانی نظری و تئوری.

وی با اشاره به میزان سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند، عنوان کرد: به جای پرداختن به تولید و سایر موارد، این سود بسیار کلان مشوق معامله‌های ربوی می‌شود و از وزیر اقتصاد و سایر وزرا می‌خواهیم به‌ جای صحبت کردن در مسائل تئوریک اقدامات جدی انجام دهند.

محمد حسن ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر جعفری گفت: وزاری محترمی که در صحن علنی حضور پیدا می‌کنند، ضمن ارائه برنامه‌های خود نظرات نمایندگان را نیز دریافت می‌کنند و البته با توجه به اینکه ما در آغاز راه قرار داریم باید وزرا یک نقشه راه متقن در راستای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی کارآمد و پایدار تهیه کنند.

وی افزود: درخصوص میزان و پرداخت سود بانکی نیز باید با رئیس بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کنیم، تا بانک مرکزی در این مورد سیاست های خود را را واضح و روشن اعلام کند.

کد N227823