مخالفت مجلس با پیشنهاد نماینده تویسرکان

مجلس

مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده تویسرکان مبنی بر حذف عبارت «بازرسی» از تبصره دوم ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که طبق آن وظیفه سازمان بازرسی کل کشور تنها نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است، مخالفت کرد.

مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده تویسرکان مبنی بر حذف عبارت «بازرسی» از تبصره دوم ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که طبق آن وظیفه سازمان بازرسی کل کشور تنها نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است، مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه رسیدگی به ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، محمد مهدی مفتح پیشنهاد حذف عبارت «بازرسی» از تبصره دوم این ماده را ارائه کرد که طبق این پیشنهاد وظیفه سازمان بازرسی کل کشور تنها نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است.

احمد توکلی در مخالفت با پیشنهاد مفتح گفت: وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور همان‌طور که از نامش پیداست بازرسی بر دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌شود تنها نظارت را وظیفه این سازمان عنوان کرد.

علیرضا محجوب در موافقت با پیشنهاد نماینده تویسرکان گفت: این پیشنهاد از ابهامات در این قانون جلوگیری می‌کند و چه ضرورتی دارد ابهامی درست کنیم و بخواهیم بر آن ابهام یک فهم را بار کنیم و بگوییم که با این کارمان شورای نگهبان بهتر متوجه شوند.

در رای گیری به عمل آمده از نمایندگان مجلس با 37 رای موافق، 61 رای مخالف و 26 رای ممتنع با پیشنهاد مفتح مخالفت شد.

کد N227724