مصباحی مقدم: قانون برنامه و بودجه شاهنشاهی و آمریکایی است

خانه ملت نوشت:

رییس کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس با تاکید بر اینکه قانون برنامه وبودجه متناسب با نیاز روز نیست،گفت: تدوین کنندگان قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه ای بوده است که شاه با محوریت آمریکا تشکیل داده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به اینکه قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است گفت: بیش از ۴۰ سال از تصویب آن قانون می گذرد از این رو با توجه به تحولات ایجاد شده از جمله انقلاب اسلامی نیازمند تغییر وتحول است.

نماینده مردم تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ،گفت: قانون برنامه و بودجه فعلی در دوران حکومت ستم شاهی وبا محوریت شاه و بر اساس نظام شاهنشاهی تهیه و تدوین شده است.

او گفت:تدوین کنندگان قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه ای بوده است که شاه با محوریت آمریکا تشکیل داده بود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس باتاکید بر این که قانون برنامه وبودجه متناسب با نیاز روز نیست ،گفت: درزمان بررسی لوایح بودجه به نواقص جدی در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ برمی خوریم از این رو ضروری است تغییرات جدی در این قانون اعمال شود.

مصباحی مقدم گفت: از آغاز شروع به کار مجلس نهم موضوع بازنگری در قانون برنامه و بودجه مطرح شد و کارگروهی بدین منظور تشکیل شد و نتیجه کار کارگروه این بود که طرحی تهیه ودر صحن علنی اعلام وصول شد و الان در اختیار کمیسیون است تا آن را بررسی کنیم .

نماینده مردم تهران،‌ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: دو طرح در راستای اصلاح قانون برنامه و بودجه مطرح است که یکی از سوی دیوان محاسبات و یکی از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارایه شد که امیدواریم با گرفتن جهات مثبت هر دو طرح به یک طرح جامع و کاملی برسیم.

او گفت: اگر کلیات این طرح در صحن علنی تصویب و به کمیسیون برگردد شاهد تحولی در نظام بودجه و برنامه ریزی خواهیم بود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بودجه ریزی عملیاتی را یکی از اجزای تغییر و تحول عنوان کرد و گفت:‌هدف داشتن قانون کارآمد و حذف بحث های اضافی در بودجه است.


45231

 

کد N227695