محجوب:

سازمان بازرسی کل کشور باید مانع استثنائات شود

مجلس,دبیر کل خانه کارگر

وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر دستگاه‌های دیگر است و باید این دستگاه از استثنائات در دستگاه‌های دیگر جلوگیری کند.

نماینده مردم تهران گفت: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر دستگاه‌های دیگر است و باید این دستگاه از استثنائات در دستگاه‌های دیگر جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید زمانیان پیشنهاد حذف ماده یک از طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را ارائه کرد.

علیرضا محجوب در موافقت با حذف این ماده گفت: در این ماده یک تبصره آمده است که جزئیات بیشتری را به ماده اضافه می‌کند هر چند ظاهر تبصره چیز خوبی است اما در عمل هر چقدر که بخواهیم از تبصره استفاده کنیم و دامنه یک بحث را گسترده کنیم در عمل می‌بینیم که قوانین دست‌وپا‌گیری تصویب می‌شود.

نماینده مردم تهران افزود: اگر سیستم و روش اداره کردن یک سازمان را از سایر بخش‌ها جدا کنیم و استثناء پشت استثناء بیاوریم، کمکی به این دستگاه نمی‌کند و باعث بی نظمی می‌شود در حالیکه ما به دنبال آن هستیم که با فعالیت سازمان بازرسی کل کشور نظم را گسترش دهیم.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر دستگاه‌های دیگر است و باید این دستگاه از استثنائات در دستگاه‌های دیگر جلوگیری کند و بنابراین پیشنهاد می‌کنم که ماده یک حذف شود.

نمایندگان با 25 رای موافق، 88رای مخالف و 24 رای ممتنع به پیشنهاد حذف ماده یک رای ندادند.

کد N227626