این روزها در عربستان چه می‌گذرد؟

دلایل اصلی برکناری بندر بن سلطان/ ارتباط مستقیم موضوع با تحولات ایران و سوریه