جانشین بندر بن سلطان کیست؟

تسنیم نوشت:

تنها اطلاعاتی که از سابقه جانشین بندر بن سلطان وجود دارد، سه دستور پادشاهی سعودی مبنی بر ارتقای وی است که در طول کمتر از دو سال صادر شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیروز پادشاهی عربستان در دستوری کوتاه «بنا به درخواست بندر بن سلطان!» سپهبد یوسف الادریسی افسر کارکشته اطلاعاتی عربستان سعودی که در ژولای گذشته به این درجه نظامی رسیده بود، را جانشین بندر بن سلطان کرد. این دستور از آنجا حائز اهمیت است که وی اولین کسی است که بعد از 38 سال از خارج از خاندان سعودی چنین پست مهمی را دریافت کرده است.
زندگی این افسر اطلاعاتی سعودی و سابقه فعالیت های وی در هاله ای از ابهام قرار دارد و وی تنها زمانی به صورت رسمی در رسانه ها ظاهر شد که پادشاه این کشور او را به عنوان معاون رئیس اطلاعات عمومی منصوب کرد. وی مدتی بعد معاون رئیس اطلاعات عمومی در امور اداری و مالی هم شد.
شاه عربستان در 5 اکتبر 2012 وی را به جای عبدالعزیز بن بندر بن عبدالعزیز معاون رئیس اطلاعات عمومی عربستان سعودی انتخاب کرد. کمتر از ده ماه بعد بار دیگر دستور دیگری از سوی پادشاه صادر شد و وی در 15 ژولای 2013 به عنوان نظامی سپهبدی ستاد دست پیدا کرد.
9 ماه بعد یعنی دیروز سومین دستور پادشاهی مبنی بر جایگزینی وی به جای جنجالی ترین چهره اطلاعاتی عربستان سعودی منتشر شد که عملا از مدتی قبل از سمت ریاست سازمان اطلاعات این کشور کنار رفته و از انظار مخفی شده است.
"سپهبد یوسف الادریسی" نخستین فردی است که از خارج از خاندان حاکم در عربستان سعودی پس از گذشت 38 سال به پست ریاست سرویس اطلاعاتی این کشور دست یافته است. پیش از او "محمد بن عبدالله العیبان" ، "سعید بن عبدالله کردی" و "عمر بن محمود شمس" از خارج از خاندن حاکم به این پست منصوب شده بودند.
پس از این افراد "ترکی الفیصل بن عبدالعزیز ال سعود" ، "نواف بن عبدالعزیز آل سعود" ، "مقرن بن عبدالعزیز آل سعود" و "بندر بن سلطان بن عبدالعزیز" همگی از خاندان حاکم در عربستان سعودی به عنوان رئیس سرویس اطلاعاتی این کشور منصوب شده بودند.

5252

کد N227296