جلوگیری از ورود نماینده ایران به سازمان ملل نقض آشکار قوانین از سوی آمریکا است

سازمان ملل

زنجان - ایرنا - عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلوگیری از ورود نماینده ایران به سازمان ملل نقش آشکار قوانین از سوی دولت آمریکا است.

ˈ محمد اسماعیلی ˈ چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: جلوگیری دولت آمریکا از ورود نماینده ایران به این کشور و حضور در مقر سازمان ملل نشان می دهد که دولتمردان آمریکایی پایبند هیچ قانونی نیستند.

وی یادآور شد: دولت آمریکا هر اقدامی را که به مصلحت خود ببیند انجام می دهد و برای منافع خود حاضر است همه قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد.

اسماعیلی اظهار کرد: آمریکا به طور مرتب اقدام به نقض قوانین بین المللی می کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران و هر کشوری حق دارد که نماینده خود در سازمان ملل را به صورت دلخواه انتخاب کند و دولت آمریکا نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: مقر سازمان ملل در آمریکا است و دولت این کشور موظف به پذیرش نمایندگان تمامی کشورها است و در زمینه صدور روادید نباید موضع گیری داشته باشد.

اسماعیلی ادامه داد: آمریکا با جلوگیری از ورود نماینده ایران و خودداری از صدور روادید افکار عمومی را متوجه خود کرد و حساسیت افکار جهانیان را برانگیخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که با این روند آمریکا، دولت ها نتوانند آن گونه که می خواهند نماینده خود را انتخاب و اعزام کنند، در عمل قوانین بین المللی نقض می شود.

وی به پیگیری دولت ایران برای رفع این مشکل اشاره کرد و از عدم اقدام جمهوری اسلامی برای تغییر نماینده مورد نظر جهت اعزام به سازمان ملل خبر داد.

اسماعیلی تصریح کرد: سازمان ملل باید پاسخ گویی دخالت های غیر قانونی دولت آمریکا باشد.

به گزارش ایرنا، مخالفت های کنگره و مجلس سنای آمریکا با صدور ویزا برای حمید ابوطالبی نماینده پیشنهادی ایران برای حضور در سازمان ملل با واکنش های بین المللی بسیاری رو به رو شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش ، ابوطالبی را فردی شایسته برای این سمت دانستند و اعلام کردند که قصد معرفی جایگزین برای وی را ندارند.

7319/522/ 1495
کد N227247