محمد هاشمی در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا بیان کرد:

حیات سیاسی مجدد کارگزاران و مشورت اصولگرایان با هاشمی/ تیم هسته ای خواست رهبری را محقق کرد

کد N226969