6 کشته و مجروح در حمله ارتش به فرودگاهی در شرق اوکراین