اردوغان به سراغ مدیران توئیتر رفت!

مقامهای دولت ترکیه و مدیران وب سایت توییتر درباره ممنوعیت این وب سایت در کشور ترکیه گفتگو کردند.

اردوغان به سراغ مدیران توئیتر رفت!مقامهای دولت ترکیه و مدیران وب سایت توییتر درباره ممنوعیت این وب سایت در کشور ترکیه گفتگو کردند.

 

 

 دو هفته قبل دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم دولت را مبنی بر مسدود کردن وب سایت توییتر «خلاف آزادی بیان» توصیف کرد و خواهان لغو آن شد.

وب سایت شبکه اجتماعی توییتر به دستور نخست وزیر ترکیه فیلتر شده بود.

بلافاصله پس از فیلتر شدن توییتر شکایتهای زیادی در دادگاه های مختلف مطرح شد.

 

49261

کد N226790