رئیس دفتر حافظ منافع ایران به وزارت خارجه مصر احضار شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از احضار رئیس دفتر حافظ منافع ایران درقاهره به وزارت خارجه این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع دپیلماتیک مصری از فراخوانی مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره خبر دادند.

بدر عبدالعاطی سخنگوی وزارت خارجه گفت: امانی در مرخصی بود و هنگامی که بازگشت به وزارت خارجه فرا خوانده شد تا درباره اقدامات فراتر از عرف دیپلماتیک کارکنان دفتر حافظ منافع ایران در مصر توضیح دهد.

از سوی دیگر الیوم السابع به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: وزارت خارجه مصر با فرا خواندن مجتبی امانی مراتب اعتراض خود را به سبب تحرکات برخی از دیپلماتهای ایرانی در قاهره به ویژه دیدار با برخی شخصیت های وابسته به اخوان المسلمین ابراز داشته است.