ایرنا و خبرگزاری امارات همکاری می کنند

کد N226693