بررسی حکم دادگاه اسکندریه درباره ممانعت از نامزدی اعضای اخوان المسلمین در انتخابات

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع وابسته به کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر از بررسی حکم دادگاه اسکندریه درباره ممانعت از نامزد شدن اعضای اخوان المسلمین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: حکم صادره از سوی دادگاهی در اسکندریه درباره ممانعت از نامزدی اعضای وابسته به اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و الزام کمیته عالی انتخابات، نخست وزیر و وزیر کشور به عدم پذیرش اوراق افراد وابسته به اخوان المسلمین را بررسی می کند.

یک منبع وابسته به کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر بیان کرد: کمیته انتخابات از منظر قانونی به موضوع نگاه می کند و هنگامی که حکم لازم الاجرا شد به آن پایبند خواهد بود.