مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صنایع کوچک آماده می‌شود

تسنیم نوشت:

جمعی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را تهیه کردند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات اسلامی را در خانه ملت کلید زدند.

طراح این طرح تحقیق و تفحص عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک و رئیس کمیته اطلاعات و امنیت داخلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است.

این تحقیق و تفحص در حال حاضر ۵۰ امضاء دارد و از جمله محورهای آن، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی و عدم تحقق کافی اهداف این سازمان در حوزه ارتقای فرهنگ اسلامی است.

همچنین محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین و رئیس کمیته سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را تهیه کرده است.

این طرح در حال حاضر بیش از ۵۰ امضا دارد و مهمترین محور آن درباره عدم تحقق برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حمایت از شهرک‌های صنعتی است.

 

23503

کد N226575