تجمع جمعی از مردم مرادآباد و سوهانک در مقابل مجلس

تجمع مردم مرادآباد و سوهانک,تجمع

تهران-ایرنا- جمعی از مردم مرادآباد و سوهانک با تجمع مقابل مجلس خواستار رفع بلاتکلیفی و صدور مجوز ساخت مسکن در زمین های خود شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، تجمع کنندگان از بلاتکلیفی و تعلل در ساخت زمین های خود از سوی دولتهای سابق انتقاد کردند و خواستار حل مشکل از سوی دولت و مجلس شدند.

در پلاکاردی که تجمع کنندگان به همراه داشتند، خطاب به نمایندگان آمده است:«حضرات نماینده ما هم از همسایگان تعاونی مجلس در سوهانک هستیم. به ما اجازه ساخت نمی دهند. شما نمایندگان ما در مجلس هستید برای ما بیچارگان هم مجوز ساخت بدهید.»

روی یکی دیگر از این پلاکاردها نوشته شده است: «سال 1393 که بهاران با ایام فاطمیه مصادف شده است تمام کسانی که به هر نحو مشکل ساخت زمین هایمان و خانه دار شدنمان را با سوءمدیریت و تعلل سالها در بلاتکلیفی رها نموده اند، اول به خدای بزرگ و بعد حضرت زهرا (س) واگذار می کنیم و نخواهیم بخشید.»

این تجمع کنندگان در ادامه این پلاکارد نوشته اند: « آقای روحانی تدبیر کنید و امید بخش باشید. خواهشمند است دستور رسیدگی ویژه و فوری صادر کنید و از آنها پاسخ بخواهید و به لطف خدا این مشکل را که لکه ننگی در دولتهای گذشته شده، آنگونه که شایسته است حل و پاک نمایید.»

بر روی یکی دیگر از پلاکاردها چنین نوشته است: «ما سنگر سازان بی سنگر دیروز و بی خانمان های مظلوم امروز پرسنل وزارت جهاد کشاورزی از بلاتکلیفی در ادارات راه و شهرسازی خسته شدیم، 1794 روز از دستور رهبری برای حل مشکل زمین های حریم گذشته است، چرا به دستور رهبری عمل نشده است.»

سیام(3)**2021**1572
کد N226401